حمله پلیس پاپوآ و گینه‌نو به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس

تلاش پلیس پاپوآ گینه نو برای راندن پناهجویان از اردوگاه مانوس
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۲ آذر ۱۳۹۶

پلیس پاپوآ و گینه‌نو به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس حمله کرد. پلیس دست کم چهل نفر از پناهجویان را از این اردوگاه خارج کرده، ولی هنوز بیش از سیصد نفر در آنجا باقی مانده‌اند

منابع خبر