نبرد "طالبان و داعش" ۱۳۰ هزار نفر را در ننگرهار آواره کرد

خبرگزاری میزان -

بیش از ۱۳۰ هزار نفر در نتیجه نبرد میان طالبان و داعش در منطقه شهرستان ننگرهار طی ۴۵ روز گذشته آواره شدند

منابع خبر
نبرد "طالبان و داعش" ۱۳۰ هزار نفر را در ننگرهار آواره کرد خبرگزاری میزان -