عکس :نخستین رئیس و وزیر خارجه اتحادیه اروپا

عکس خبری/  نخستین رئیس و وزیر خارجه اتحادیه اروپا
خبرگزاری مهر
نواندیش -

سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با گردهمآیی در شهر بروکسل"هرمان وان رامپوی" را به عنوان نخستین رئیس اتحادیه اروپا و "کاترین اشتون" را به عنوان وزیر امور خارجه این اتحادیه انتخاب کردند

منابع خبر
عکس :نخستین رئیس و وزیر خارجه اتحادیه اروپا نواندیش -
عکس خبری/ نخستین رئیس و وزیر خارجه اتحادیه اروپا خبرگزاری مهر -
نخستین رئیس و وزیر خارجه اتحادیه اروپا انتخاب شدند نواندیش -
تعیین رئیس جمهور و وزیر خارجه اتحادیه اروپا تابناک -