قرار التزام به حضور با قول شرف چیست؟

خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

قرار التزام‌ به‌ حضور با قول‌ شرف خفیف‌ترین قرار تأمین می‌باشد و قاعدتاً در جرائم کم اهمیت صادر می‌شود. این قرار باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان می‌دهد که به قول خود پایبند هستند

منابع خبر
قرار التزام به حضور با قول شرف چیست؟ خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸