ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حومه حلب

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران – ایرنا – ارتش و نیروهای مردمی سوریه روز یکشنبه در ادامه پیشروی خود در حومه جنوبی حلب، شهرک بانص را از عناصر گروه های تروریستی پاکسازی کردند.

منابع خبر
پیشروی ارتش در حومه دمشق تابناک -
ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حومه حلب خبرگزاری جمهوری اسلامی -
ادامه پیشروی ارتش سوریه در حلب فرارو -
ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حومه حلب آفتاب -
پیشروی ارتش سوریه در حومه دمشق عصر ایران -