آغاز پرداخت ارز به اولویت ۹ از امروز

فردا -

مهر : سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از آغاز پرداخت ارز به اولویت ۹ از امروز خبرداد و گفت: بر این اساس، اولویت‌های ۳ تا ۹ هم اکنون مشمول دریافت ارز مبادله‌‌ای هستند.

صمد کریمی گفت: اولویت نه نیز بر اساس فهرست مورد تائید بانک مرکزی، از امروز ارز مبادله‌ای دریافت خواهند کرد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: بانک مرکزی بر اساس تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین ارز اولویت ۹ با نرخ مبادله‌ای، پس از بررسی‌های کارشناسی لازم و تایید رئیس کل و معاونت ارزی بانک مرکزی، گروه کالایی نه را نیز از امروز تامین ارز به نرخ مبادله‌ای خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور تسهیل امور واردکنندگان، مرکز مبادلات ارزی آمادگی ارایه راهنمایی‌های لازم به واردکنندگان به منظور استفاده بیشتر از ارزهای قابل دسترس را دارد

منابع خبر
آغاز پرداخت ارز به اولویت ۹ از امروز فردا -
آغاز پرداخت ارز به اولویت ۹ از امروز جهان نیوز -
آغاز پرداخت ارز به اولویت ۹ در مرکز مبادلات ارزی تابناک -
آغاز پرداخت ارز به اولویت ۹ از امروز الف -