عکس: شهرا شکیبا، ابوالفضل زرویی نصرآباد و رضا رفیع

عکس: شهرا شکیبا، ابوالفضل زرویی نصرآباد و رضا رفیع
شفاف
خبر آنلاین -

کتاب  - مراسم از رونمایی سه کتاب ابوالفضل زرویی نصر آباد با عناوین «حدیث قند، رفوزه‌ها و غلاغه به خونه‌ش نرسید» عصر روز گذشته ـ سه‌شنبه سوم خرداد - با حضور نویسنده این آثار، شهرام شکیبا، رضا رفیع و علی میرفتاح به عنوان کار‌شناس و منتقد در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. گزارش نشست را اینجـــــا مطالعه فرمایید.   امضای کتاب توسط زرویی نصرآباد. ۶۰۶۰

منابع خبر
عکس: شهرا شکیبا، ابوالفضل زرویی نصرآباد و رضا رفیع خبر آنلاین -
عکس: شهرا شکیبا، ابوالفضل زرویی نصرآباد و رضا رفیع شفاف -