گزارش تمرین پرسپولیس

فوتبالی‌ترین - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

هادی نوروزی و امید عالیشاه دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس امروز زودتر از سایر بازیکنان ورزشگاه درفشی‌فر را ترک کردند

منابع خبر
گزارش تمرین پرسپولیس ورزش ۳ - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
گزارش تمرین پرسپولیس تابناک - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
گزارش تمرین پرسپولیس فوتبالی‌ترین - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴