سردار در درفشی فر / آزمون در تمرین پرسپولیس

گل دات کام - ۱۶ دی ۱۳۹۲

سردار آزمون

آنهایی که امروز در محل تمرین پرسپولیس حاضر بودند با یک چهره جدید و آشنا روبه رو شدند: سردار آزمون

منابع خبر