از این پس بجای "میخک" بگویید "فردوسی"!

شفاف -

محققان گروه پژوهشی گیاه‌شناسی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کشف یک واریته گیاهی شدند. به گزارش ایسنا، محققان گروه پژوهشی گیاه‌شناسی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد توانستند یک گونه از جنس Silene از تیره گل میخک را برای نخستین بار در استان خراسان جنوبی گزارش کنند. به دنبال ثبت جهانی گونه جدید گیاهی از جنس Silene که به افتخار حکیم و شاعر توس و همزمان با بزرگداشت آغاز هزاره‌ دوم سرایش شاهنامه به نام Silene ferdowsii نامگذاری شد، واریته khorassanica از گونه انحصاری Silene renzii که فقط در خراسان جنوبی می‌روید و نیز گونه گیاهی Silene parjumanensis که انحصاری کشور افغانستان است، هر دو در یک محل کشف شدند. گزارش علمی کشف این گونه گیاهی در قالب مقاله‌ علمی در مجله «رستنی‌ها» شماره ۱۱(۲) نیز به چاپ رسیده است

منابع خبر
از این پس بجای "میخک" بگویید "فردوسی"! پیمانه -
از این پس بجای "میخک" بگویید "فردوسی"! شفاف -
از این پس بجای "میخک" بگویید "فردوسی"! جهان نیوز -
از این پس بجای "میخک" بگویید "فردوسی"! عصر ایران -