آخرین قیمت انواع مدل‌های پژو ‌206‏ +جدول

عصر ایران - ۱۹ مرداد ۱۳۹۲

تیپ ۶ در بازار به قیمت ۵۲ میلیون به فروش می رسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران قیمت انواع ۲۰۶ به شرح زیر است.

مشخصات

بازار آزاد تومان

تیپ ۲

‏34.۲۰۰.000‏

تیپ ۳

‏35.۴۰۰.000‏

تیپ ۵۳۶.۴۰۰.۰

تیپ ۶

‏52.۰.000‏

v20 . SD

۳۴.۵۰۰.۰

v8 . SD

۳۷.۳۰۰.۰

v9 . SD

۵۳.۰.۰

v2 . SD

۴۱.۰.۰

.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز