قرارداد مهاجم آفریقایی فولاد امضا شد

خبرگزاری فارس - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

رئیس تیم فوتبال فولاد خوزستان برای حضور در ادامه لیگ برتر با یک مهاجم آفریقایی قرارداد بست

منابع خبر
توافق فولاد با یک مهاجم کامرونی ورزش ۳ - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
قرارداد مهاجم آفریقایی فولاد امضا شد خبرگزاری فارس - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
قرارداد مهاجم آفریقایی فولاد امضا شد فوتبالی‌ترین - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵