پر امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و روسیه

جهان نیوز -

دیمیتری موزرسکی عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و روسیه در لیگ جهانی والیبال را به خود اختصاص داد.

منابع خبر
پر امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و روسیه جهان نیوز -
امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و روسیه فردا -
موزرسکی امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و روسیه شد خبرگزاری فارس -
امیر عفور امتیازآورترین بازیکن ایران برابر روسیه شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -