"استان بحرین" در نقشه ایران در سال ۱۳۴۰ شمسی /عکس

عکس:"استان بحرین" در نقشه ایران -سال 1340

فردا
آفتاب - ۱۶ دی ۱۳۹۴
منابع خبر