نفت همچنان ارزان می شود/ هر بشکه برنت ۶۱.۶ دلار

خبرگزاری فارس - ۱۲ تیر ۱۳۹۴

قیمت نفت طی روز جاری به روند کاهشی چند روز گذشته خود ادامه داد، به گونه ای که هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش نیم دلاری در قیمت معادل ۶۱.۶ دلار داد و ستد شد

منابع خبر
نفت همچنان ارزان می شود جهان نیوز - ۱۲ تیر ۱۳۹۴
نفت همچنان ارزان می شود الف - ۱۲ تیر ۱۳۹۴
نفت همچنان ارزان می شود فردا - ۱۲ تیر ۱۳۹۴