حزب عدالت و توسعه؛ پیشتاز انتخابات ترکیه

الف - ۲۲ خرداد ۱۳۹۰

حزب عدالت و توسعه ترکیه با کسب پنجاه و دو درصد آراء پیشتاز انتخابات پارلمانی است.   به گزارش واحد مرکری خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره ، بعد از شمارش پنجاه درصد آرا انتخابات ترکیه ، حزب عدالت و توسعه با کسب حدود پنجاه و دو درصد آراء تاکنون پیشتاز است.  

منابع خبر
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه خبرگزاری مهر - ۲۲ خرداد ۱۳۹۰