خانواده سالم جامعه ای عاری از ناهنجاری ها خلق می کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ارومیه – ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در پیامی به نشست تخصصی سبک زندگی گفت: خانواده سالم زمینه خلق جامعه ای عاری از ناهنجاری های اجتماعی را فراهم می کند

منابع خبر
خانواده سالم جامعه ای عاری از ناهنجاری ها خلق می کند خبرگزاری جمهوری اسلامی -