دانشگاه محل اصلی حل مسائل کشور است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران- ایرنا- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: محل اصلی حل مسائل پیش روی کشور مثل اقتصاد، صنعت، آسیب‌های اجتماعی، نوآوری در حوزه تولید و مصرف، توجه به تولید کالای مناسب و مصرف کالای ایرانی، دانشگاه است

منابع خبر
دانشگاه محل اصلی حل مسائل کشور است خبرگزاری جمهوری اسلامی -