دولت از کوچک شدن خود می‌گوید اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد/ نقش اساسی اتاق در تدوین سیاست‌های اقتصادی

خبرگزاری میزان -

رئیس اتاق ایران با اشاره به نقش اساسی اتاق ایران در تهیه و تدوین سیاست‌های اقتصادی گفت: اتاق ایران می‌تواند با استفاده از نظرات بخش‌های خصوصی، تاثیر قابل توجهی در قانون گذاری و سیاست گذاری در اقتصاد کشور و پویایی آن داشته باشد

منابع خبر
سیاست‌های ابلاغی رهبر ایران چه تاثیری بر انتخابات دارد؟ بی بی سی فارسی -
نظر صادقی درباره سیاست‌های ابلاغی رهبری فردا -
لزوم توجه ویژه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب خبرگزاری فارس -