بزرگ‌ترین تظاهرات تا امروز علیه بوتفلیقه در پایتخت الجزایر

صدای آلمان - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

در پایتخت الجزایر چند صدهزار نفر علیه بوتفلیقه تظاهرات کردند و خواهان کناره‌گیری او شدند. امواج اعتراض به رئیس جمهور سالخورده هر روز گسترده‌تر می‌شود و برای او راهی جز کناره‌گیری باقی نمی‌ماند

منابع خبر