کاهش چشمگیر مناسبات بازرگانی ایران و آلمان در سایه تحریم‌ها

صدای آلمان -

بر اساس آمار و اطلاعاتی که از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان منتشر شده است، صادرات این کشور به ایران ظرف ماه‌های نخستین سال جاری بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است

منابع خبر
کاهش چشمگیر مناسبات بازرگانی ایران و آلمان در سایه تحریم‌ها صدای آلمان -