برزیل؛ راه دشوار میشل تمر بعد از حذف دیلما روسف

دیلما روسف جنگ قدرت در برزیل را باخت
اخبار روز
یورو نیوز -

میشل تمر را می توان بزرگترین برنده دور اول بحران سیاسی در برزیل دانست که از ماه دسامبر گذشته آغاز شده است اما با توجه به نقاط ضعف او، پیروزی اش می تواند عمر کوتاهی داشته…

منابع خبر
برزیل؛ راه دشوار میشل تمر بعد از حذف دیلما روسف یورو نیوز -
دیلما روسف جنگ قدرت در برزیل را باخت اخبار روز -