افشین قطبی در حال امضا دادن به کودکان ژاپنی / عکس

افشین قطبی در حال امضا دادن به کودکان ژاپنی/ عکس
آفتاب
خبر آنلاین -

ورزش > چهره‌ها  - افشین قطبی پس از تمرین شیمیزو اس‌پالس، به کودکان ژاپنی که طرفدار این تیم هستند امضا می‌دهد

منابع خبر
افشین قطبی در حال امضا دادن/عکس پیمانه -
افشین قطبی در حال امضا دادن به کودکان ژاپنی/ عکس آفتاب -
افشین قطبی در حال امضا دادن به کودکان ژاپنی / عکس خبر آنلاین -