روند اجرای برجام در حوزه هسته ای و تحریم ها در نشست کمیسیون مشترک برجام بررسی شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ مهر ۱۳۹۵

نیویورک- ایرنا- رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به برگزاری جلسه معاونان به عنوان نشست مقدماتی جلسه وزرای خارجه ایران و ۱+۵، گفت: در این جلسه نحوه اجرای برجام در فاصله جلسه گذشته کمیسیون مشترک تاکنون هم در حوزه هسته ای و هم در حوزه تحریم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منابع خبر