نیروهای جمهوری آذربایجان 'از تانک در خط مقدم قره‌باغ استفاده کردند'

بی بی سی فارسی - ۱۸ آذر ۱۳۹۴

مقام‌های دفاعی جمهوری خودخوانده قره‌باغ، جمهوری آذربایجان را به استفاده از تانک در خط مقدم جبهه متهم کرده‌اند. به گفته آنها، نیروهای جمهوری آذربایجان سه‌شنبه شب ۱۵۰۰ بار با تانک‌ و نارنجک‌انداز به این منطقه شلیک کرده‌اند

منابع خبر