۹۲ هزار مهاجر در ایران بیمه هستند

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، گفت: بهداشت و بیمه سلامت مهاجرین، از مهم ترین اقدامات ایران است که تا امروز ۹۲ هزار مهاجر در کشور تحت پوشش بیمه هستند

منابع خبر
۹۲ هزار مهاجر در ایران بیمه هستند جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸