نگاه تجاری به حوزه اجتماعی نداشته باشیم

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با تصویب اکثر اعضای شورای شهر تهران د‌ویست میلیارد تومان به بودجه فرهنگی و اجتماعی شهر در سال آینده اضافه شد. یکی از پیشنهادات برای تامین بودجه این بود که صد میلیارد از این بودجه را خود بخش فرهنگی و اجتماعی از درآمد‌های ورزشی شهرداری به دست بیاورد

منابع خبر
نگاه تجاری به حوزه اجتماعی نداشته باشیم خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷