گریم کردن مدودف/ تصویر

گریم كردن مدودف/ تصویر

آفتاب
آفتاب - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

آفتاب: گریم کردن مدودف، رئیس‌جمهور روسیه 

منابع خبر
تصویر: گریم کردن مدودف شفاف - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
گریم کردن مدودف/ تصویر آفتاب - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰