کاری نکنیم متدینین از اسلام بیزار شوند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل

آیت‌الله مرتضوی با اشاره به دیدگاه فقها درباره اجرای حدود در زمان غیبت، به صدور حکم سنگین برای اقدام خلاف شرع یک دختر ۲۲ ساله اشاره کرد و هشدار داد: کاری نکنیم متدینین هم از اسلام بیزار شوند

منابع خبر
کاری نکنیم متدینین از اسلام بیزار شوند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل