آغاز فعالیت دوباره سایپا در سوریه

آفتاب - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر