نخست‌وزیر عراق از آزادی تکریت خبر داد

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با کمک نیروهای مردمی و عشایر سنی پس از آزاد سازی بخش های جنوبی و غربی تکریت از اشغال گروه تروریستی داعش، به مرکز این شهر در شمال بغداد دسترسی پیدا کرده اند. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از…

منابع خبر
نخست‌وزیر عراق از آزادی تکریت خبر داد خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
نخست‌وزیر عراق از پیشروی مهم در تکریت خبر داد بی بی سی فارسی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
نخست وزیر عراق از آزادی کامل شهر تکریت خبر داد خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
یک مقام امنیتی عراق از آزادسازی بخش های وسیعی از تکریت خبر داد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
نخست وزیر عراق از آزادی کامل شهر تکریت خبر داد فوتبالی‌ترین - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴