"سناتور پاکستانی": ایران، قدرت مهم منطقه و بین الملل است

جدا از اینکه این اعتراضات بتواند از آنچه اکنون هست فراتر رود تا به دستاوردهایی اساسی نائل گردد و یا نتواند به چنین موقعیتی دست یابد ولی همین که توانسته است درونمایه نظم موجود را به آشکارترین شکل در پیش چشم تودها نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر جهان آشکار نماید خود دستاوردی است سترگ.
اخبار روز
خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

عضو مجلس سنای پاکستان و کمیسیون سیاست خارجی این مجلس درخصوص ۴۰ سالگی انقلاب مردم ایران گفت:جمهوری اسلامی هم اکنون به قدرت مهم و تاثیرگذار منطقه و بین الملل تبدیل شده است

منابع خبر