منصور ارضی و سعید حدادیان دادگاهی می‌شوند

17:31 - حاج منصور و حدادیان به دادگاه می‌روند
خبر خونه
دیگربان -

لینک مطلب

خبرگزاری فارس خبر داد دادگاه انقلاب تهران اول آبان ماه به شکایات معاونت حقوقی دولت و وکیل شخصی رحیم مشایی از منصور ارضی و سعید حدادیان در شعبه ۲۶ این دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

منابع خبر
منصور ارضی و سعید حدادیان دادگاهی می‌شوند دیگربان -
۱۷:۳۱ - حاج منصور و حدادیان به دادگاه می‌روند خبر خونه -
حاج منصور و حدادیان به دادگاه می‌روند جهان نیوز -
حاج منصور و حدادیان به دادگاه می‌روند فردا -
حاج منصور و حدادیان به دادگاه می‌روند عصر ایران -