تجاوز به یمن تجاوزی آمریکایی- انگلیسی و صهیونیستی است

خبرگزاری میزان -

محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن در واکنش به گزارش شبکه چهار انگلیس در مورد جنگ یمن گفت هویت واقعی متجاوزان به این کشور هر روز آشکارتر می شود

منابع خبر
تجاوز به یمن تجاوزی آمریکایی- انگلیسی و صهیونیستی است خبرگزاری میزان -