احتمال ساخت فصل دوم «ساختمان پزشکان»

فردا -

بازیگر سریال "ساختمان پزشکان" گفت: باید برای ساخت اثر کمدی و خلق موقعیت طنز آمیز، شأن ملت ایران حفظ شود و از سخیف‌گویی پرهیز کنیم

منابع خبر
احتمال ساخت فصل دوم «ساختمان پزشکان» فردا -