عملیات ضربتی اطفای حریق مخزن ٢٠٠١cپتروشیمی بوعلی امشب اجرایی می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ تیر ۱۳۹۵

آبادان - ایرنا - اخبار موثق حاکی از آن است که عملیات ضربتی اطفای حریق مخزن ٢٠٠١cپتروشیمی بوعلی سینای منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی بندر ماهشهر امشب اجرایی می شود.

منابع خبر