گزارش تصویری / چهلمین سال تاسیس بیمه مرکزی ایران -۲

گزارش تصویری / چهلمین سال تاسیس بیمه مرکزی ایران -2

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

عکس/ یونس خانی

منابع خبر