آمانو: آژانس از توافق جامع حمایت می‌کند

عصر ایران - ۶ بهمن ۱۳۹۳

وی تأکید کرد که با اعضای مذاکره کننده ارتباط دارد و گفت: ما با آنها ارتباط داریم. ما در صورت نیاز و به صورت مناسب کمک هایی را ارائه می کنیم اما ما بخشی از این مذاکرات نیستیم

منابع خبر