تعلیق ۵۶ دفتر خدمات مسافرتی هوایی

تعلیق ۵۶ دفتر خدمات مسافرتی هوایی
خدمت
خدمت - ۳ تیر ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از آفتاب؛ مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق مجوز ۵۶ دفتر خدمات مسافرتی به‌دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و تطبیق با آئین‌نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی طی بهار ۹۴ خبر داد.

مرتضی دهقان اظهار کرد:‌ با هدف نظارت بر عملکرد دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی و اطمینان از وضع و مطابقت این دفاتر با مفاد آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیئت وزیران، همواره از کلیه دفاتر دارای مجوز از این سازمان و نمایندگان بازرسی مستمر به‌عمل می‌آید.

وی افزود: بر اساس بازرسی‌های به‌عمل آمده از دفاتر خدمات مسافرت هوایی در مدت مذکور توسط بازرسان و نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری، تعداد ۶ فقره مجوز لغو، ۵۶ فقره مجوز تعلیق، ۶ فقره مجوز رفع تعلیق و به ۲۶۰ دفتر به‌دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و تطبیق با آئین‌نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی اخطار داده شد.

دهقان تصریح کرد: آن دسته از دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت هواپیما هستند که دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری باشند، برهمین اساس مسافران عزیز می‌توانند به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات و قابل رسیدگی بودن تخلفات احتمالی، از دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز معتبر از سازمان هواپیمایی کشوری بلیت هواپیما تهیه کنند و این دفاتر نیز ملزم هستند که مجوز خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند.

هموطنان می‌توانند با شماره تلفن های ۶۱۰۲۲۳۵۵- ۶۱۰۲۲۰۱۵، تلفکس ۶۶۰۴۸۰۰۷، پست الکترونیکی www.shekayat@cao.ir و صندوق پستی ۱۷۹۸-۱۳۴۴۵ دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان هواپیمایی کشوری تماس بگیرند

منابع خبر