عکس/ هدیه کفاشیان به احمدی نژاد

عکس/ هدیه کفاشیان به احمدی نژاد

فردا
فردا - ۲۹ تیر ۱۳۹۲

هدیه کفاشیان به رئیس جمهور که در نبود او به رحیمی تحوبل شد.

منابع خبر
هدیه کفاشیان به احمدی نژاد جهان نیوز - ۲۹ تیر ۱۳۹۲