کمیسر اتحادیه اروپا بار دیگر به ایتالیا هشدار داد

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

کمیسر بودجه اروپا در گفتگویی بار دیگر ضمن هشدار به ایتالیا برای پرداخت بدهی های خود خواستار اصلاح فوری سیاست های مالی رم در قبال اروپا شد

منابع خبر