آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی

آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی
خدمت
فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

خبرگزاری میزان: قاضی حسینی  در تشریح آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: این پرونده دی ماه سال گذشته به دلیل وجود نواقص تحقیقاتی به دادسرا اعاده شده و هنوز از دادسرا به مجتمع قضایی کارکنان دولت اعاده نشده است

منابع خبر
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی خدمت - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی آفتاب - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵