فیلم: بعد از«دیسکوی‌حلال»، مشروب حلال هم آمد!

فردا - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

پس از گشایش دیسکوی حلال در عربستان توسط رژیم آل سعود، اکنون شاهد تبلیغ مشروبات الکلی حلال در این کشور هستیم!

منابع خبر