سفته های جدید از فردا در شعب بانک ملی ایران

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سفته های جدید از فردا ۱۱ تیرماه در شعب بانک ملی ایران عرضه می شود

منابع خبر