اجرای شرط پلیس برای برداشتن پل گیشا

جهان نیوز -

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: شرط برچیدن پل گیشا از سوی پلیس بازگشایی معبر کندروی نواب بود که این امر محقق شد

منابع خبر
اجرای شرط پلیس برای برداشتن پل گیشا جهان نیوز -