اجرای شرط پلیس برای برداشتن پل گیشا

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: شرط برچیدن پل گیشا از سوی پلیس بازگشایی معبر کندروی نواب بود که این امر محقق شد

منابع خبر