دانشگاه آزاد اسلامی با آموزش نیروی انسانی آثار مثبتی به یادگار گذاشته است

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر به فناوری ساخت دستگاه لقاح مصنوعی با نام "سینا 101" دست یافتند و مرحله آزمون این دستگاه با سلول انسانی سال آینده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز می شود.
واحد مرکزی خبر
ایسکا نیوز -

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز" محمد رضا برارپور ، مدیر آموزش نیروی انسانی این واحد دانشگاهی با اشاره به نقش آموزش نیروی انسانی در سازمان ها گفت : آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی یکی از نمادهای بارز سرمایه گذاری در منابع انسانی سازمان ها است و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از سازمانهای بزرگ آموزشی در خاورمیانه با جدی گرفتن این مقوله آثار مثبتی از خود به یادگار گذاشته است.وی افزود:دفتر مطالعات و اموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی که در افزایش علم ودانش نقش بسزایی دارد ، در راستای اهداف سازمانی و با ضرورتهای آموزش منابع انسانی گامهای بلندی برداشته است که ماحصل این گامها تدوین طرح جامع آموزش مدیران ، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه می باشد. مدیر آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با بیان اینکه دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به لحاظ برگزاری مدون کلاسهای آموزش ضمن خدمت در سطح منطقه نمونه وزبانزد است،افزود : آموزش صحیح وعلمی نیروی انسانی، کارایی و رضایت شغلی کارکنان ومدیران سازمان را با هم افزایش می دهد ؛ از این رو دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با اجرای دوره های مختلف کوتاه مدت وبلند مدت آموزش های ضمن خدمت تلاش می کندتا با تقویت اطلاعات و دانش موجود کارکنان ،در بهره وری سازمان نقش ماندگاری را ایفا نماید. برارپور با اشاره به بخشنامه ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنانی که در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت می کنند افزود:در راستای افزایش سطح خود آگاهی ، ارتقا و توانمندی ، بهره وری ، حفظ و تقویت استعدادهای کارکنان و اصلاح فرایند کاری و رفتاری مبنی بر کیفیت و مهارت و به منظور تشویق و ترغیب کارکنانی که در آموزش ضمن خدمت شرکت می کنند ، دکتر جاسبی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای تمهیداتی خوبی را برای کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه فراهم نمودند .مدیر دفتر مطالعات و آموزش تیروی آنسانی واحد قائم شهر با اشاره به تقویت این دفتر با حمایتهای همه جانبه رئیس واحد افزود: طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری کلاس ها و کارگاه های بازآموزی کارکنان ، مدیران و اعضای هیات علمی به صورت مستمر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر که با استقبال شایان توجه مواجه شده است ، تنها گوشه ای از فعالیتهای این دفتر در راستای تقویت مهارت علمی و تخصصی مدیران ، کارکنان و استادان این واحد دانشگاهی است که در سطح واحد و دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه۳ به میزبانی واحد قائم شهر برگزار شد . برارپور در پایان از تدوین تقویم آموزشی این دفتر برای سال ۱۳۹۰ خبر داد و اظهار امیدواری کرد با تدوین این تقویم گامهای بلندتری در راستای تحقق اهداف آموزش نیروی انسانی در این واحد دانشگاهی برداشته شود

منابع خبر