شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟/ آخرین خبرها از گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

خبرگزاری میزان -

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است

منابع خبر