حذف تدریجی دلار از مرکز مبادلات ارزی

آفتاب - ۱۸ دی ۱۳۹۱

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از حذف تدریجی دلار در این مرکز به دلیل تطابق تدریجی الگوی تجاری و سبد ارزی و همچنین تحریم‌ها خبر داد.

منابع خبر
حذف تدریجی دلار از مرکز مبادلات ارزی خبرگزاری مهر - ۱۸ دی ۱۳۹۱