چرا چرخ هدایت تحصیلی هنوز لَنگ می‌زند!؟

چرخ هدایت تحصیلی هنوز لَنگ می‌زند!
خبرگزاری فارس
فردا - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

امسال علی‌رغم ادعای آموزش و پرورش مبنی بر برنامه‌ریزی صحیح و علمی برای هدایت تحصیلی‌ دانش‌آموزان، به خوبی می‌توان هدایت اجباری؛ البته در رنگ و لعابی جدید را مشاهده کرد و باز صدای اعتراضات دانش‌آموزان و والدین آنها بلند است

منابع خبر
چرخ هدایت تحصیلی هنوز لَنگ می‌زند! خبرگزاری فارس - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶