هشدار شرکت‌های بزرگ اینترنتی به جاسوسی دولت آمریکا

بی بی سی فارسی - ۱۸ آذر ۱۳۹۲

تعدادی از بزرگترین شرکتهای عرصه اینترنت و تکنولوژی در جهان دولت آمریکا را متهم کرده اند که روش فعلی این دولت برای شنود وگردآوری اطلاعات و نظارت بر این شرکتها، آزادی فردی را تهدید می کند و می تواند برخلاف قانون اساسی این کشور باشد

منابع خبر